Condair RO-A revers osmosevannfilter for befuktere

Revers osmose (RO) er en effektiv og økonomisk måte å fjerne mineraler fra vann på. Condair RO-A er spesialutviklet for å gi fordeler knyttet til drift, energi og vedlikehold for Condair-befuktere.

Når man fjerner mineralene fra tilførselsvannet til en befukter, blir kalkavleiringen som bygger seg opp i systemet praktisk talt eliminert. Dette fører til mye mindre nødvendig vedlikehold i alle befuktertyper, samt redusert strømforbruk i dampbefuktere. Disse kostnadsbesparelsene kan føre til at ditt første kjøpt av Condair RO-A er inntjent på omlag ett år.

Dampbefuktere som går på vanlig vann, må tømme kjelkamrene fra tid til annen for å få et lavt mineralinnhold og redusere kalkdannelsen. Når man bruker RO tilførselsvann, behøver ikke dampbefukterens kjelekammer å tømmes regelmessig. Derfor bruker den mindre energi for å opprettholde vanntemperaturen.

Fordi vanntemperaturen er konsistent, er også damp produksjon konsistent. Dermed er fuktighetsstyringen bedre. Ved å bruke resistive dampbefuktere matet med RO-vann, kan man oppnå ±1 % RF.

Andre fordeler med å bruke RO-vann i befuktere er at fordampingsputene i fordampingsbefuktere varer lenger, og man hindrer overføring av støv i dysebefuktere.

Funksjoner og fordeler

  • Eliminerer praktisk talt kalkdannelse i befukterne
  • Reduserer tid og kostnader til vedlikehold
  • Reduserer strømforbruket
  • Muliggjør nøyaktig styring av fuktigheten
  • Befukteren varer lenger

Reduserer kalkdannelse i befukterne

Condair RO-A vil fjerne praktisk talt alle mineralene fra befukterens tilførselsvann, noe som reduserer kalkdannelse og behovet for vedlikehold.

Få gratis ekspertråd om vannbehandling for befuktere

Du er kanskje også interessert i...