Spray booth & coatings humidification & humidity control

Befukting og fuktighetsregulering av bokser for lakkering og overflatebehandling

Den utbredte bruken av milde løsemidler, vannbasert grunning og lakk betyr at fuktighetsregulering er viktig i lakkeringsbokser. Relativ luftfuktighet (RH) så høyt som 65-75 % brukes ofte til vannbasert lakk, noe som gir jevn spraykvalitet ved å forhindre at aerosol fordamper og at pigmentet klumper seg, og man oppnår konsistente avsetningshastigheter og forhindrer for tidlig tørking. Spraybefuktere eller adiabatiske befuktere brukes ofte fordi de er rimelige, og innen enkelte bruksområder brukes også damp.

Høy luftfuktighet er selvfølgelig ikke ønskelig i tørkeprosessen, men når metallkomponenter forlater ovnen, kan det lokale miljøet i områder hvor det foregår sliping, reparasjon og inspeksjon være varmt og tørt. Dette fører til ubehag hos de som arbeider der og elektrostatisk opplading, noe som trekker støv til komponenten. Bruk av en befukter som fordampingskjøler løser begge problemene samtidig, begge kjøler luften og gir et sikrere og mer produktivt miljø, samtidig som relative luftfuktigheten reduserer elektrostatiske ladninger. Et inspeksjonsdekk ved 35 °C / 15 % relativ fuktighet kan kjøles ned til 22 °C / 65% relativ fuktighet økonomisk og effektivt ved å bruke dette prinsippet.

Bokser for elektrostatisk lakkering og pulverlakkering

Økonomiske og miljømessige målsettinger som avfallsreduksjon, styring av overspray, partikkelgjenvinning og reduksjon i bruken av løsemidler, betyr at elektrostatisk lakkering og pulverlakkering er mye brukt, spesielt innen store industrielle bruksområder som robotautomasjon, manuelle bokser og transportbokser. Prosessen er avhengig av å opprettholde en differensiell ladning mellom pulveret og den jordede gjenstanden, slik at man får et jevnt belegg direkte og indirekte, minimal overspray og redusert avfall.

Hvis den relative luftfuktigheten er for høy, forstyrres effekten av den elektrostatiske ladingen, beleggets vedheft påvirkes og høyere strømningshastigheter kreves for å få samme finish. Ved lav relativ fuktighet påvirkes koronaens ladeegenskaper slik at pulveret ikke blir riktig ladet, og det blir lavere overføringseffektivitet mellom pulveret og gjenstandene som skal lakkeres. Dette fører til at filmen ikke blir tykk nok og man får Faradays bur-effekter. Kostnadene stiger og avfallet øker. Lav relativ fuktighet øker også faren for lysbuer.

For elektrostatisk maling og pulverlakkering er en relativ fuktighet mellom 45-60 % ideelt, ved 20-25 °C.

Dypping og galvanisering

Ved flertrinns lakkering og overflatebehandlingsprosesser flyttes metallgjenstander fra tank til tank. I et varmt og tørt klima kan mangel på fuktighet i luften føre til at en jobb tørker for hurtig og ujevnt, spesielt hvis det oppstår en forsinkelse og arbeidet ikke kan fortsette til neste trinn. Dette fører til ujevn tørking av overflaten, noe som forårsaker flekker og påvirker overflaten i påfølgende prosesstanker. Å strippe og omarbeide stykket er tidkrevende og bortkastet. Å opprettholde en relativ fuktighet i luften på 50-60 % hindrer at overflaten tørker raskt.

Regulering av lakkerings- og beleggmiljøet

Lufttemperatur og relativ luftfuktighet vil vanligvis bli regulert av et luftbehandlingssystem utstyrt med befuktersom leverer behandlet luft direkte til én eller flere lakkeringsbokser. Dette kan leveres av produsenten av boksen eller er konstrueres separat og leveres av en bedrift som produserer luftbehandlingsenheter (AHU).

For individuelle lakkeringsbokser i et anlegg kan det integreres en tilhørende AHU eller et rom rundt boksen med positivt trykk, hvor det kan lagres materialer og utstyr. Dette rommet er kondisjonert for å gi riktig temperatur, relativ fuktighet og luftfiltrering.

For å få råd om fuktighetsregulering er Condair verdensledende spesialist på området, med mange års erfaring gjennom å samarbeide med produsenter av spraylakkeringsbokser, AHU-produsenter og sluttbrukere for å øke produktiviteten innen maling og pulverlakkering.

Fordelene med befukting i lakkerings- og overflatebeleggingsbokser er:

 • Redusert statisk oppbygging og mindre støvheft til overflater
 • Redusert sprayfordamping mellom spraydyse og overflate
 • Forebygging av for tidlig og ujevn tørking
 • Fordampende kjøleeffekt i slipedekk og inspeksjonsområder
 • Optimalt miljø for elektrostatisk lakkering og pulverlakkering
 • Økt produksjonseffektivitet, redusert slipebehov, lavere lakkeringskostnad og forbedret finish

Våre kunder på sprøytebokser og overflatebehandling omfatter:

  - Boeing, Australia

  - Rolls Royce, Storbritannia

  - Bae Systems, Storbritannia

  - Toyota, Kina

  - Decomp SAS, Frankrike

  - Airbus, Frankrike

  - Volkwagen, India

  - Calibre, USA

  - HMF Group, Danmark

  - Fokker Aerostructures, Nederland

  Snakk med en ekspert om hvordan man kan forbedre luftfuktigheten i lakkeringsbokser

  Du er kanskje også interessert i...