Befukting i slakterier for å redusere fordampingstap

Når et nyslakt blir avkjølt til lagringstemperatur, vil det gå ned i vekt på grunn av fuktighetstap til atmosfæren. Avhengig av kjøleprosessen, kan dette være opptil 3 % av totalvekten. De høyeste tapene vil oppstå i de tidlige stadiene når temperaturforskjellen mellom slaktet og kjøletemperaturen i omgivelsene er størst.

Ved å øke luftfuktigheten rundt slaktet til en relativ fuktighet på mellom 90-95 %, reduseres fuktighetstapet fra kjøttet, og vekttapet kan reduseres til under 1 %, 

Dette vil ha umiddelbar virkning på lønnsomheten til slakteriet, da man stopper omlag 4 kg av produktfordampingen fra en typisk side av storfekjøtt under nedkjølingsprosessen.

I tillegg til å øke fortjenesten som følge av redusert vekttap, vil høyere luftfuktighet i et kjølelager også øke luftens varmeledningsevne. Dette fører til at slaktet når lagringstemperaturen raskere, noe som igjen reduserer kjøleenergikostnadene og hemmer mikrobiell vekst på kjøttet.

Get a FREE 10-point guide to reducing evaporative losses during primary chilling with humidity control

Dette dokumentet inneholder en trinnvis veiledning for slakteriledere om hvordan man befukter en primær nedkjølingsoperasjon korrekt.

Klikk her for å få ditt eksemplar

Fordelene med Condair befukting i slakterier er:

  • Reduksjon i primært kjølevekttap til omlag 1 %
  • Umiddelbar økning i lønnsomhet
  • Bedre termisk overføring fra slaktet og kortere kjølesykler
  • Reduserte kjøleenergikostnader på grunn av raskere kjøling
  • Redusert mikrobiell vekst på grunn av raskere kjøling
  • Ekstremt hygienisk produktdesign for full tillit
  • Omfattende service med rådgivning, design, levering, installasjon, igangkjøring, vedlikehold og levering av reservedeler

GM Steel reduserer vekttap av slaktet

Reduced carcass weight loss

"Uavhengig testing har vist at ved å opprettholde den optimale luftfuktigheten under kjøling, reduseres vekttapet til slaktet uten at det dannes kondens inne i kjølelageret." Robert Ten Cate, konsulent, GM Steel. Les mer...

Du er kanskje også interessert i...