Egg hatchery humidification & humidity control

Befukting og fuktighetsregulering for eggklekkeri

Naturen gjør en god jobb med å opprettholde riktige forholde for å klekke ut et egg. Men i det kunstige miljøet i et kommersielt eggeklekkeri blir det klekkeriansvarlige sin jobb å sørge for at alle forhold er så perfekte som mulig for å sikre maksimalt utbytte av kvalitetskyllinger fra hvert parti med egg.

Det er ikke bare temperatur og luftstrøm som er viktig, men fuktighet spiller også en avgjørende rolle i hele prosessen.

Fuktighetsnivåer for kyllingeklekkeri

Lagring før ruging: opptil sju dager 70-80 % relativ fuktighet for å redusere faren for dehydrering

Lagring før ruging: over sju dager 80-88 % relativ fuktighet for å redusere faren for dehydrering

Tidlig ruging: 50-60% relativ fuktighet for å forhindre omfattende fuktighetstap som fører til dehydrert albumin og skadet embryo

Vekst: 50-60 % relativ fuktighet for å la luftrommet utvikle seg til riktig størrelse slik at kyllingens lunger kan utvikle seg riktig etter innvendig klekking

Utvikling: 50-60 % relativ fuktighet for å hindre våt navle og røde hasernavle

Klekking: 50-60 % relativ fuktighet for å forhindre at skallet stikker ned

Klekkekasse og klekkeri de første tre dagene etter klekking: 70 % relativ fuktighet for å hindre at kyllingene blir dehydrert de første dagene etter klekking

Get a FREE 10-point guide to improving productivity with humidity in food manufacturing

Dette dokumentet inneholder en trinnvis veiledning for ledere i næringsmiddelindustrien om hvordan man best kan håndtere fuktighetsnivået for å optimalisere produksjonen, redusere avfall og øke lønnsomheten.

Få gratis ekspertråd om fuktighetsregulering i klekkerier

Fordelene med Condair befukting i fjørfeavl er:

  • Omfattende ekspertise verden over innen mange bruksområder innenfor landbruk
  • Omfattende produktspekter som oppfyller kundenes behov
  • Evne til å tilby utprøvde løsninger for farming og landbruksprosesser
  • Økt produktivitet med sunnere fugler
  • Reduksjon i svevestøv
  • Hygieniske befuktingssystemer med beviselig lavere driftskostnader
  • Omfattende service med ekspertråd, design, levering, installasjon, igangkjøring, vedlikehold og levering av reservedeler

Våre globale næringsmiddelkunder er:

- Nestle

- Lufafa Hatcheries

- Euro Farm Foods

- Grupo Bimbo

- Arla Foods

- Tulip Food Company

- Vion Food

- Warburtons

- Unilever

- Sara Lee

- Tate & Lyle

- Princes

Du er kanskje også interessert i...