Humidification & humidity control in tobacco production

Befukting og fuktighetsregulering i tobakksproduksjonen

Tobakksblader, kuttet tobakk og papir er ekstremt hygroskopisk. Det betyr at de avgir fuktigheten sin til omgivelsene hvis luften er for tørr. Tørr luft gjør at egenskapene til tobakk forringes, det fører til vekttap, sprøhet, flaking, og til at den deler seg og rives i stykker.

Dette fører til at tobakken faller ut av sigarettene, sigarettpapiret mates inn feil på maskinene og til at sigarbladene sprekker.

Hvis man klarer å opprettholde riktig relativ fuktighet i omgivelsene, unngår man alle disse problemene, og man sikrer dermed at tobakk, papir og blader beholder kvaliteten og at produksjonen kan gå for fullt.

Anbefalte fuktighetsnivåer ved produksjon av tobakk:

Primær produksjon - 60-68 % relativ fuktighet
Tobakksbutikker - 60-70 % relativ fuktighet
Ripping-rom - 65 % relativ fuktighet

Fordelene med Condair befukting i tobakksindustrien er:

 • Omfattende ekspertise over hele verden med mange tobakksprodusenter
 • Mer effektiv produksjon, mindre svinn høyere prosesseringshastighet
 • Omfattende produktspekter som oppfyller kundenes behov
 • Evne til å tilby innovative tilpassede løsninger for unike prosesser
 • Lavenergisystemer som reduserer driftskostnadene og forbedrer fuktighetsreguleringen
 • Løsninger som krever lite vedlikehold reduserer behovet for løpende service
 • Omfattende service med rådgivning, design, levering, installasjon, igangkjøring, vedlikehold og levering av reservedeler

Våre tobakkskunder er

  - BAT

  - ITC

  - Imperial Tobacco

  - Rothmans International

  - Gallagher + Co Ltd

  - Swedish Match

  - World Duty Free

  - Altadis

  - Hunters & Frankau

  - West Indian Tobacco

  - Rizla

  Få gratis ekspertråd om fuktighetsregulering i tobakksfabrikker

  Du er kanskje også interessert i...