Eliminating static with humidification & humidity control

Eliminerer statiske ladninger gjennom befukting og fuktighetsregulering

Befukting er en svært effektiv måte å eliminere oppbygging av statisk elektrisitet i produksjonsmiljøer. Ved å holde fuktigheten på 55 % relativ fuktighet, er fuktighetsinnholdet i luften en naturlig leder, og jorder potensiell statisk ladning.

Oppbygging av statisk elektrisitet i produksjonsmiljøer fører ofte til redusert produktivitet, redusert produktkvalitet, sikkerhetsproblemer med ukontrollerte gnister og fysisk skade på utstyr, spesielt elektronikk og kretskort.

Disse statiske problemene er spesielt vanlig i bransjer som emballasje, trykk, papir, plast, tekstiler, elektronikk, bilindustri og farmasi.

For at friksjonen skal produsere statisk elektrisitet, må den relative luftfuktigheten være under 45 %. Med en relativ fuktighet på 45-55 % RF vil det fortsatt bygge seg opp statisk elektrisitet, men mindre fordi det lekker til jord gjennom fuktighetsinnholdet i luften. Hvis luften har en relativ fuktighet på over 55 %, bygger det seg aldri opp statisk elektrisitet.

For store miljøer som trykkehaller eller produksjonslinjer, er direkte rombefuktere en effektiv og økonomisk løsning. Forstøvingsdyser er montert i taket og frigjør en fin spray som øker fuktigheten til ønsket nivå.

Industrimaskiner som genererer varme, kan imidlertid bidra til statisk elektrisitet ved å lage sine egne tørre mikroklima. Varme tørker luften slik at et rom med en total relativ fuktighet på 60 % RF ved 18 °C kan ha lokale lommer med tørr luft fra varme maskiner på mindre enn 45 % relativ fuktighet. Hvis denne maskinen også produserer friksjonen som er nødvendig for å bygge opp statisk elektrisitet, er det en potensiell risiko for at det oppstår statiske problemer.

Der dette er tilfelle, kan det brukes lokale spraysystemer for å øke fuktigheten i det lokale området. Individuelle dyser plassert direkte på maskiner kan sikre at temperaturøkninger ikke bidrar til tørr luft og dermed statisk elektrisitet.

Fordelene med Condair befukting for å fjerne statisk elektrisitet er:

 • Omfattende ekspertise over hele verden innen mange forskjellige produksjonsindustrier
 • Omfattende produktspekter for å oppfylle nøyaktig alle prosjektkrav
 • Økt produksjonseffektivitet og redusert nedetid for maskinen
 • Lavenergi befuktingssystemer med lave driftskostnader
 • Løsninger som krever lite vedlikehold reduserer behovet for løpende service
 • Omfattende service med rådgivning, design, levering, installasjon, igangkjøring, vedlikehold og levering av reservedeler

Våre kunder innen antistatiske løsninger er:

 • Unilever Bestfoods, Storbritannia
 • BAE Systems Munitions, Wales
 • Indoliberty Textile, Indonesia
 • Renault F1, Frankrike
 • Shi Etsu Handoti, Storbritannia

Andre områder hvor Condair leverer viktig fuktighetsregulering