Productivity, Sustainability and Health through Air and Water

Oppdrag

  • Vi forstår kundenes spesifikke behov, og forplikter oss til å gi råd og støtte dem profesjonelt, samt levere energioptimaliserte løsninger som bidrar til produktivitet, bærekraft og helse.
  • Vi leverer produkter og tjenester i verdensklasse, og tilbyr bransjeledende ytelse og kvalitet.
  • Vi forsikrer kundene våre om at alle løsningene vi leverer vil fungere korrekt og effektivt i hele sin levetid.
  • Vi samarbeider med våre kunder ved å yte service som maksimerer og opprettholder avkastningen på investeringen deres i vår luft- og vannteknologi.
  • Vi er den globale markedslederen innen befukting, og vi fyller dette spesialområdet gjennom innovasjon.
  • Vi skaper et arbeidsmiljø som er dynamisk, utfordrende, motiverende og givende for alle våre ansatte, og vi utnytter talentene deres i en kultur fylt av tillit, myndighet, ansvar og anerkjennelse.

Bedriftskultur

Bedriftskulturen til Condair er basert på de moralske begrepene og tankesettene som former atferden til hvert enkelt ansatt og dermed vår etikk og vårt image. Vi lever våre verdier i vårt daglige arbeid, i omgang med hverandre, ved å ta avgjørelser, ved å vurdere ytelse, gjennom informasjon og kommunikasjon, og i vårt forhold til våre interessenter.

Dynamic and Straightforward

Dynamisk og rett fram

Vi er et fremtidsrettet selskap. Vi har en positiv tilnærming til endring, og bruker vårt initiativ til å oppnå det. Vi
tar avgjørelser, vi er raske til å handle og respondere. Vi er ærlige og ukompliserte å gjøre forretninger med.

Cooperative and Open Minded

Samarbeidsvillige og åpne

Ved å dele kunnskap, ferdigheter og ideer er vi sterke sammen. Vi lytter og respekterer meninger som er forskjellige fra våre egne. Vi er åpne for nye ideer og måter å gjøre ting på.

Result Oriented

Resultatorientert

Fordi vi er fokuserte, kan vi konsentrere oss om det som er viktig. Vi er utholdende, ubøyelige og jobber målbevisst mot våre målsettinger. Vi er fornøyd når vår besluttsomhet fører til gode resultater.

Verdigrunnlag

Condair fokuserer virksomheten sin slik at alle som bidrar til at firmaet lykkes, kan nyte godt av det. Vårt fokus er langsiktig, og vi vet at vi vil bare vil lykkes i fremtiden ved at alle involverte bidrar og er fornøyd. Vi har utviklet en verdierklæring som grunnlag for et varig samarbeid med alle som har en del i selskapets suksess. Vi mener at dialog med representanter for alle grupper som har en andel i selskapets suksess, er en viktig informasjonskilde for kontinuerlige forbedringer.

Kunder

leveres av oss med et behovsrettet og brukervennlig tilbud.

Distribusjonspartnere

er mulig fordi våre produkter gir et bærekraftig konkurransefortrinn.

Ansatte

har sikkerhet, utfordrende og supplerende=== oppgaver og rettferdig kompensasjon.

Leverandører

regnes som langsiktige partnere som kan stole på oss.

Bærekraft

Sosiale, etiske og miljømessige kriterier blir stadig mer viktig i fremtiden. Vi vil lykkes i det lange løp hvis virksomheten vår bidrar til økonomisk utvikling og et sunt miljø.Som selskap ønsker vi å gå foran med et godt eksempel, og vi vil også oppmuntre våre ansatte til å være bevisst sitt eget miljøavtrykk, og vi støtter slike prosjekter. 

Evaporation

Miljø

Hos Condair tror vi at miljøet og fremtidige generasjoner vil dra nytte av vår forpliktelse til effektive og lavutslippsteknologier, som indirekte evaporativ kjøling, varmegjenvinning og plassering av adiabatiske befuktingsløsninger.

Vaporization

Ressurseffektivitet

Hos Condair drives ressurseffektivitet av kontinuerlig forbedring av kvalitet og produktivitet som fører til bruk av færre ressurser og redusert avfall.

Atomization

Åpenhet

Hos Condair tror vi at vi ved å levere meningsfull og nøyaktig dokumentasjon og miljøinformasjon om produktene våre på forskjellige stadier i produktets livssyklus, kan bidra til å øke miljøbevisstheten blant kundene våre.