Office humidification & humidity control for health

Befukting og fuktighetsregulering på kontoret på bedre helse

Kontormiljøer som er luftkondisjonerte om sommeren og varmes opp om vinteren, vil ha lav luftfuktighet uten riktig befukting. Langvarig eksponering for en tørr atmosfære vil påvirke personalets helse, øke fraværet og redusere produktiviteten.

En av de første merkbare effektene av tørr luft er elektrostatiske støt, som oppstår når den relative luftfuktigheten er under 40 %. Andre mindre gjenkjennbare virkninger er tørr hud som klør, kontaktlinser som tørker ut for tidlig og forårsaker ubehag, såre øyne og sår hals og økt dehydrering.

Tester har vist at overføring av luftbårne virus, som influensa, er hyppigere ved lav luftfuktighet. Å opprettholde en optimal luftfuktighet, vil redusere luftbårne overføringer på et kontor og redusere fraværet.

Det anbefalte fuktighetsnivået for menneskers helse er mellom 40-60 % relativ fuktighet. For å opprettholde dette nivået vil store kontorer benytte industrielle befuktingssystemer i det sentrale klimaanlegget. Imidlertid finnes det innendørs befuktingssystemer som kan introdusere fuktighet direkte og diskret til luften i et rom.

40-60 % relativ fuktighet er optimalt for de ansattes helse og produktiviteten i et kontormiljø.

Fordelene med Condair befukting i kontormiljøer er:

 • Omfattende ekspertise over hele verden innen bruk i kontormiljøer
 • Omfattende produktspekter som oppfyller kundenes behov
 • Lavenergisystemer som reduserer driftskostnadene og forbedrer fuktighetsreguleringen
 • Løsninger som krever lite vedlikehold som minimerer løpende servicekrav
 • Omfattende service med ekspertråd, design, levering, installasjon, igangkjøring, vedlikehold og levering av reservedeler
 • Omfattende ekspertise over hele verden innen bruk i kontormiljøer og reduksjon i fravær

Våre kunder innen kontorsegmentet er

  - Canary Wharf, Storbritannia

  - Ministry of Defence, Storbritannia

  - Inland Revenue, Storbritannia

  - Reuters, Storbritannia

  - Virgin Media, Storbritannia

  - Whitehall, Storbritannia

  - BOC Group plc, Storbritannia

  - Direct Line Insurance, Storbritannia

  - Glaxo Smithkline, Storbritannia

  - Bank of America, Storbritannia

  Klikk her for å se våre kontorkunder fra hele verden.

  Annen informasjon om helse og luftfuktighet