Humidification & humidity control in medical device manufacturing

Befukting og fuktighetsregulering innen produksjon av medisinsk utstyr

Produksjon av medisinsk utstyr foregår i rentromsmiljøer med strenge krav til atmosfærisk kontroll. Avhengig av produksjonsprosessene som gjennomføres, kan det være slik at standard oppvarmings-, ventilasjons- og luftbehandlingsutstyr ikke kan gi de nøyaktige betingelsene som er nødvendige for å gjøre et produktdesign til en produksjonsrealitet.

Ved å undersøke ulike miljøforhold og deretter holde dem konsistent på det optimale nivået under produksjonen, hjalp Condairs produsenter med å forbedre utbyttet på produkter som stenter, suturer, blodsukkersensorer og medisinske bandasjer.

Det er flere grunner til at fuktigheten reguleres i disse miljøene. Det kan være fordi materialene som behandles er følsomme overfor fuktighet, og enhver endring i fuktighetsinnholdet endrer sammensetningen deres. Dette kan være en dimensjonsendring, en kjemisk ubalanse eller bare tørking av et vannbasert element.

Befuktere kan brukes til å eliminere statisk elektrisitet og til å undertrykke støv og luftbårne partikler. Befukting brukes også som et aktiveringsmiddel. For eksempel kan etylenoksid brukes som steriliseringsmiddel, men blir aktivt bare ved 70 % relativ fuktighet eller høyere.

Fordelene med Condair befukting i produksjonen av medisinsk utstyr er:

 • Omfattende ekspertise over hele verden med mange anlegg hvor det produseres medisinsk utstyr
 • Mer effektiv produksjon og mindre svinn
 • Evne til å tilby innovative tilpassede løsninger for unike prosesser
 • Lavenergisystemer som reduserer driftskostnadene og forbedrer fuktighetsreguleringen
 • Løsninger som krever lite vedlikehold reduserer behovet for løpende service
 • Omfattende service med ekspertråd, design, levering, installasjon, igangkjøring, vedlikehold og levering av reservedeler

Våre klienter innen medisinsk utstyr er

  - Boston Scientific, Irland

  - Johnson & Johnson Medical, Storbritannia

  - Alcon Laboratories, Irland

  - Abbott Vascular, Irland

  - Medtronic, Frankrike og Storbritannia

  - Merck Millipore, Irland

  - Lifescan Scotland, Storbritannia

  - Smith & Nephew Medical, Storbritannia

  - Daysoft Ltd, Storbritannia

  - Johnson & Johnson Depuy, Irland

  Få gratis ekspertråd om fuktighetsregulering ved produksjon av medisinsk utstyr

  Du er kanskje også interessert i...