Condair Group

Condair er verdens ledende produsent av kommersielle og industrielle befuktings- og evaporative kjøleprodukter og -systemer. 

Vi setter standarden når det gjelder energieffektive, hygieniske løsninger som integrerer innovative funksjoner for å levere høy ytelse og minimere vedlikehold.

Qviller representerer Condair Group i Norge. Selskapet gir råd om befuktingssystem, design, levering, installasjon, igangkjøring, vedlikehold og støtte med reservedeler.

Betydningen av fuktighetsregulering

Humidification for baby's health

Riktig fuktighet gir et viktig bidrag til mange sider av vårt dagligliv. Fra helse og velvære til effektiviteten i produksjonsprosessene. Fra bevaring av kunst til oppdagelse av nye medisiner.

Fuktigheten i luften som omgir oss er en avgjørende faktor for vår suksess og velvære.Med fuktighetsregulering øker Condair produktiviteten i mange bransjer