Crop storage humidification & humidity control

Befukting i avlingslagre og fuktighetsregulering

Når avlinger, spesielt salatgrønnsaker, høstes i sommermånedene, har avlingene den temperaturen som er den dagen. For at avlingen skal nå ut til kunden, må den holdes frisk. For å få til dette avkjøles avlingen svært raskt til mellom 2 og 4 °C. Hvis avlingen er høstet ved > 20 °C, vil avkjølingsgraden som kreves for å bringe avlingen til lagringstemperatur, skade avlingen.

For å motvirke dette tilsettes det fuktighet under nedkjølingsperioden. Det er imidlertid ikke mulig å befukte under hele nedkjølingsperioden, da kostnaden vil være så høy at det ikke er kommersielt lønnsomt.

Befuktingen er derfor tidsbestemt til å brukes når kjølingen er av for å sørge for tåke i lageret, slik at avlingen kan absorbere på nytt fuktighet fra luften og også gi gjenværende fuktighet for å forhindre fuktighetstap fra avlingen under den neste kjølesyklus.

Den normale syklusen er 15 minutter kjøling etterfulgt av 5 minutter tåke, og denne syklusen gjentas til avlingen er nede på temperatur. Det er ingen fuktighetsregulering for denne prosessen, og regulering oppnås ved å bruke tidsur i anleggets betjeningspanel som driver befukteren. Det er viktig at viftene fra kjøleanlegget går hele tiden under denne prosessen, slik at luftfordelingsbanene opprettholdes.

Get a FREE 10-point guide to improving productivity with humidity in food manufacturing

Dette dokumentet inneholder en trinnvis veiledning for ledere i næringsmiddelindustrien om hvordan man best kan håndtere fuktighetsnivået for å optimalisere produksjonen, redusere avfall og øke lønnsomheten.

Få gratis ekspertråd om fuktighetsregulering av avlingslagre.

Fordelene med Condair befukting i avlingslagre er:

  • Økt produktivitet takket være redusert produktvekttap
  • Utvidet potensiell lagringstid og lengre holdbarhet
  • Omfattende ekspertise over hele verden innen mange bruksområder innenfor landbruk
  • Omfattende produktspekter som oppfyller kundenes behov
  • Lavenergisystemer som reduserer driftskostnadene og forbedrer fuktighetsreguleringen
  • Omfattende service med rådgivning, design, levering, installasjon, igangkjøring, vedlikehold og levering av reservedeler

Våre globale næringsmiddelkunder er:

- Nestle

- Quaker Oats

- Grupo Bimbo

- Arla Foods

- Tulip Food Company

- Warburtons

- Unilever

- Sara Lee

- Tate & Lyle

- Princes

- Delifrance

Du er kanskje også interessert i...