Cold storage humidification & humidity control

Befukting av kjølelager og fuktighetsregulering

Når luft slipper inn i et kjølelager, synker fuktighetsinnholdet når temperaturen faller under duggpunktet og vann kondenserer på de kalde overflatene, spesielt kjølespiralene i kjøleanlegget. 

Når luften sirkulerer rundt i kjølelageret, varmes den opp og reduserer den relative fuktigheten. Den varmere luften trekker fuktighet fra alle overflater den kan, inkludert selve produktet.  Dette fører til at produktet taper vekt, så mye som 20 %, og cellene blir mindre oppsvulmet, noe som påvirker utseendet, kvaliteten og holdbarheten til produktene. Alt dette reduserer igjen lagerets verdi. 

Løsningen? Heve den relative fuktigheten til et nivå som er i likevekt med produktene. 

Optimale forhold varierer avhengig av typen frukt, grønnsaker, blomster eller annet matvareprodukt som lagres, men det er typisk behov for en relativ fuktighet på rundt 95 % ved en temperatur rett over frysepunktet. Men til og med produkter som er lagret under varmere forhold, drar nytte av en relativ fuktighet på omlag 75 %. Nødvendig fuktighet tilføres direkte til luften, jevnt fordelt i lageret.  

Historien stopper ikke der. Kommersielle markeder og de mange moderne distribusjonslagrene som drives av supermarkedskjeder har nytte av effektiv befukting. Det samme gjør kjøleskap og åpne disker, noe som bidrar til å sikre produktkvaliteten gjennom hele forsyningskjeden. 

Get a FREE 10-point guide to improving productivity with humidity in food manufacturing

Dette dokumentet inneholder en trinnvis veiledning for ledere i næringsmiddelindustrien om hvordan man best kan håndtere fuktighetsnivået for å optimalisere produksjonen, redusere avfall og øke lønnsomheten.

Finn ut hvordan du kan forbedre produktiviteten til kjølelageret ved hjelp av fuktighetsregulering

Fordelene med befukting i mat og produksjonskjølelagre er:

 • Heving av den relative fuktigheten hemmer fuktighetstap.
 • Riktig fuktighetsnivå sikrer at produktkvaliteten opprettholdes.
 • Et friskt, "nettopp plukket" utseende øker verdien.
 • Økt lønnsomhet takket være at vekten på produktet beholdes.  
 • Lengre lagring og lengre holdbarhet reduserer avfall.
 • Direkte romfukting sørger for at det er riktig fuktighetsnivå i lageret, noe som opprettholder produktkvaliteten hele veien. 
 • Nøyaktig fuktighetsregulering betyr riktig fuktighet for riktig produkt.
 • Condair - et utvalg av innendørs luftfuktingssystemer som oppfyller de krevende kravene til fryselager. 

Våre kunder innen produksjonskjøling og kjølelagre omfatter:

  - Bell AG, Sveits

  - Arla Foods, Storbritannia

  - LIDL, Danmark og Storbritannia

  - Dubai Flower Store, UAE

  - LC Lauridsen, Danmark

  - Woolworths, Sør-Afrika

  - Lammerfjorden, Danmark

  - Lantmännen-Hatting, Danmark

  - HB Refrigeración, Peru

  - Arla, Danmark

  - Beauvais, Danmark

  - Keller Fruechte & Gemuese, Sveits

  Du er kanskje også interessert i...