Tea production humidification & humidity control

Befukting og fuktighetsregulering for teproduksjon

Et fuktig klima favoriserer tevekst i plantasjen, og riktig relativ fuktighet er viktig for å konvertere de plukkede bladene til kvalitetste under bearbeidingen. 

Under oksidasjon (også kalt fermentering) er nøye regulering av temperatur og fuktighet spesielt viktig. Denne prosessen sørger for rette forhold for at polyfenolene i visne blader skal utvikle seg til theaflavin, thearugibin og annet forbindelser som skaper de karakteristiske smakene og fargen på svart te, pouchong og oolong. 

Hvis bladene er tørre, avtar oksidasjonen fordi vann er nødvendig for prosessen. En relativ luftfuktighet på 95-98 % ved 20-26 °C er nødvendig for å opprettholde fermenteringen, og til og med et lite fall i fuktighetsnivået vil påvirke prosessen og redusere utbyttet. 

Befukting av andre stadier, som for eksempel i tepose-produksjon for å redusere elektrostatiske problemer, øker også produktiviteten.

Tedrikking øker internasjonalt, og forbrukerne ønsker kvalitet og valgmuligheter. Sammen med trender som Fairtrade og direkte innkjøp i terminkontrakter, er produsentene under mer press enn noensinne for å oppfylle kvoter i ønsket kvalitet.

Hvis du ikke stoler på at klimaet gir riktige forhold på en naturlig måte, har befukting fra Condair vist seg å gi et konsistent og lønnsomt produksjonsmiljø. 

Fordelene med Condair befukting i teproduksjon er:

 • Garantert høy luftfuktighet (95-98 %) for fermentering / oksidasjon, uansett utendørsforhold
 • Jevnt fordelt fuktighet over tradisjonelle gulv- og brett-fermenteringsrom, og jevn relativ fuktighet i CTC-fermentering - store fordeler sammenlignet med tradisjonelle roterende skivebefuktere 
 • Redusert misfarging av blad og flekker - redusert avfall, høyere utbytte 
 • Befukting av valsing og skjæring før fermentering - reduserer tørking av ødelagte kanter
 • Høyere maskinhastigheter og redusert støvdannelse i teposeproduksjon på grunn av eliminering av elektrostatiske ladninger
 • Tillit til investeringen din - Condair kan vise til gode resultater når det gjelder økt kvalitet, produktivitet og hurtig avkastning på investeringene i teindustrien 

Kundene våre innen tebehandling og emballering er:

 • Bartleet Group - Sri Lanka
 • Lumbini Tea Factory - Sri Lanka
 • Peak View Tea - Sri Lanka
 • Gunawaredena Tea Factory - Sri Lanka
 • Uruwala Tea - Sri Lanka
 • Nilwala Tea Factory - Sri Lanka
 • Atambagahwila Tea - Sri Lanka
 • Brooke Bond - Storbritannia
 • Bajrang Tea Factory - India
 • Goodricke - India

Andre næringsmiddelrelaterte bransjer hvor Condair leverer effektiv fuktighetsregulering