Humidification to combat static in electronics manufacturing

Befukting for å bekjempe statisk elektrisitet i elektronikkproduksjon

Eliminer skadelige elektrostatiske utladinger med riktig befukting

Elektronikkenheter, kretskort, komponenter og data er svært følsomme 
overfor elektrostatiske utladninger. Korrekte fuktighetsnivåer er avgjørende for å minimere 
skader som skyldes ESD.

Hva er ESD?

Elektrostatisk utladning (ESD) er den plutselige strømmen av elektrisitet mellom to elektrisk ladede gjenstander forårsaket av kontakt. ESD oppstår når gjenstander med forskjellig ladning bringes tett sammen eller når dielektrikumet mellom dem bryter sammen og noen ganger skaper en synlig gnist.

Imidlertid forekommer mange ESD-hendelser uten en synlig eller hørbar gnist. En person som bærer en relativt liten elektrisk ladning, føler kanskje ikke at det skjer en utladning som likevel vil skade følsomme elektroniske komponenter.

Disse usynlige formene for ESD kan forårsake produktfeil, eller de kan påvirke påliteligheten og ytelsen til elektronikkenheter på lang sikt. Effekten av ESD på produktene blir kanskje ikke tydelig før langt ut i produktets levetid.


Statisk elektrisitet

En av årsakene til ESD-hendelser er statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet genereres ofte gjennom tribolading -separasjonen av elektriske ladninger som oppstår når to materialer bringes i kontakt og deretter skilles fra hverandre.

Examples of tribocharging include walking on a rug, rubbing a plastic comb against dry hair or rubbing a balloon against a sweater. The friction between two materials results in tribocharging, thus creating a difference of electrical potential that can lead to ESD.

En annen årsak til ESD-skader er gjennom elektrostatisk induksjon. Dette skjer når et elektrisk ladet objekt er plassert nær et ledende objekt som er isolert fra bakken.

Tilstedeværelsen av det ladede objektet skaper et elektrostatisk felt som starter en omfordeling av de elektriske ladningene på overflaten til det andre objektet.

Hvordan minimerer du ESD?

De fleste elektronikkprodusenter etablerer elektrostatisk beskyttede områder som er uten statisk elektrisitet ved å iverksette tiltak for å:

■ Forhindre opplading - ved å unngå svært ladende materialer 
■ Fjerne statisk elektrisitet ved å jorde personellet eller benytte antistatiske enheter 
■ Regulere fuktigheten

Fuktighetsregulering - den ideelle løsningen for å eliminere ESD.

Med et fuktighetsnivå på 40 %RF senkes overflatemotstanden på gulv, tepper, bordmatter og andre områder. 

Luftfuktere tilfører luften fuktighet, og fuktigheten i luften danner en tynn beskyttende "film" på overflater som fungerer som en naturlig leder for å spre elektriske ladninger. Når luftfuktigheten faller under 40 %RF forsvinner denne beskyttelsen, og normal aktivitet fører til at gjenstander lades med statisk elektrisitet.

Å ha et overordnet program for reduksjon av statisk elektrisitet hjelper deg med å:

■ Øke produktiviteten 
■ Redusere avfall i form av skadede komponenter 
■ Forbedre luftkvaliteten innendørs for både produksjon og de ansattes velvære 

 

Fordelene med Condair befukting i elektronikkindustrien er:

 • Å minimere skader på produsert utstyr og produkt forårsaket 
  av ESD (Elektrostatisk utlading)
 • Økt produktkvalitet som vil føre til en økning i omsetningen  
 • Økt produktivitet på grunn av redusert sykefravær
 • Bedre helse til de ansatte og bedre komfort på arbeidsplassen

Våre elektronikkunder omfatter

 • - Bosch GmbH, Tyskland
 • - Braun GmbH, Tyskland
 • - Siemens Healthcare, Tyskland
 • - LG Electronics, Sør-Korea
 • - Lenovo, Kina
 • Bang & Olufsen, Danmark
 • Ericsson, Sverige

Få gratis ekspertråd om fuktighetsregulering i elektronikkproduksjon

Du er kanskje også interessert i...