Condair RS element dampbefukter

Denne elektriske dampbefukteren leverer nøyaktig fuktighetsstyring uten bruk av engangs dampsylindere i plast, noe som forenkler vedlikeholdet med det patenterte avkalkingssystemet.

Kalk som dannes på varmeelementene sprenges av under normal drift og faller ned i kalkoppsamlingstanken, som er plassert under befukteren. Fjerning av kalk er blitt så enkelt som å tømme kalkoppsamlingstanken ved å trykke på en knapp, slik at enheten kan avkjøles før man kobler fra tanken og tømmer den.

Condair RS, som kan benytte springvann, gir reguleringsnøyaktighet på ±3 % relativ fuktighet eller revers osmose (RO) vann med reguleringsnøyaktighet på ±1 % relativ fuktighet. Kalkdannelse er praktisk talt eliminert når RO-vann benyttes, noe som reduserer behovet for vedlikehold betydelig.

Ved å plassere vanninntaket og avløpet mellom de to veggene til den ytre sylinderveggen og en indre sylinderfôring, holdes temperaturen på et nivå som hindrer kalkdannelse i dette området. Dette "kaldtvannsbassenget" hindrer at inntaket og avløpet blokkeres av kalk, noe som gjør vedlikeholdsintervallene lenger.

En avansert berøringsskjermbasert styreenhet gir intuitiv styring av driften og svært detaljert rapportering, inkludert nedlastingsytelse og feil- og servicehistorikk i Excel for avanserte diagnoser. Kan kobles til bygningsovervåkningssystemer via standard BACnet- og Modbus-protokoller.

Funksjoner og fordeler

  • Patentert avkalkingssystem for enkel fjerning av kalk
  • Vaskbar sylinder i rustfritt stål eliminerer behovet for éngangs plastsylindere
  • Nøyaktig fuktighetsregulering på +/-3 % med tappevann og +/-1 % med RO-vann
  • Kan brukes med RO-vann for å redusere kravene til service betydelig
  • "Kaldtvannsbasseng" hindrer at kalk blokkerer inntak og utløp
  • Opptil 160 kg/t for luftbehandlingsenheter eller direkte rombefukting opptil 40 kg/t

Nøyaktig styring

Condair RS gir svært nøyaktig fuktighetsregulering med opptil +/-1 % relativ fuktighet ved bruk av RO-vann og +/-3 % relativ fuktighet med tappevann.

Få gratis ekspertråd om ditt befuktningsprosjekt

Du er kanskje også interessert i...