Mushroom growing humidification & humidity control

Befukting for soppdyrking og fuktighetsregulering

Sopp elsker mørke og fuktige omgivelser. For å dyrke sopp brukes det befuktere for å opprettholde en optimal luftfuktighet på 95 %.

Det er viktig at befuktingssystemet leverer dryppfri fuktighetsregulering, da eventuelle dråper som faller ut av atmosfæren og på soppen, vil forårsake brune flekker og gjøre dem mindre attraktive for kundene.

Get a FREE 10-point guide to improving productivity with humidity in food manufacturing

Dette dokumentet inneholder en trinnvis veiledning for ledere i næringsmiddelindustrien om hvordan man best kan håndtere fuktighetsnivået for å optimalisere produksjonen, redusere avfall og øke lønnsomheten.

Fordelene med Condair befukting ved soppdyrking er:

  • Omfattende ekspertise over hele verden med mange bruksområder i landbruket
  • Omfattende produktspekter som oppfyller kundenes behov
  • Optimalt miljø for bedre produktkvalitet og økt fortjeneste
  • Omfattende service med ekspertråd, design, levering, installasjon, igangkjøring, vedlikehold og levering av reservedeler
  • Lavenergisystemer for å minimere driftskostnadene
  • Systemer som krever lite vedlikehold for å redusere løpende servicekrav

Andre områder hvor Condair leverer viktig fuktighetsregulering