Gratis veiledning kun tilgjengelig for de som arbeider direkte med slakting og avhengig av tilgjengelighet. Tilbudet kan trekkes tilbake når som helst uten varsel.

10-punkts veiledning for å redusere vekttap med befukting ved primær nedkjøling

Fordampingsvekttap fra dyreskrotter under primær nedkjøling kan utgjøre mellom 1,5-3 % av den totale vekten til produktet. Dette har avgjørende betydning for produktutbyttet og lønnsomheten til en slakterivirksomhet.

Fuktighet i et kaldtlager har i stor grad blitt ansett for å ha stor innvirkning på fordampingstap, men å administrere fuktighetsnivåer i et slikt kaldt miljø, er komplisert, spesielt med EU-direktivene om dyse nedkjøling.

Som global leder innen befuktingsteknolog og ekspertise, har Condair utviklet en befuktingsstrategi som med hell administrerer luftfuktigheten innenfor et primært nedkjølingsområde. Ved å opprettholde høy luftfuktighet med dette systemet, kan fordampingstap reduseres til 1 %.

Dette dokumentet inneholder en 10-punkts veiledning for slakteriledere om hvordan man befukter en primær nedkjølingsoperasjon korrekt.


Fullfør dette skjemaet for å få en GRATIS kopi

* indikerer et obligatorisk felt

Du er kanskje også interessert i...