Condair HP høytrykks kanalbefukter

Condair HP sørger for adiabatisk befukting og kjøling til en luftbehandlingsenhet (AHU) eller kanal. En serie med dyser montert på tvers av luftstrømmen forstøver vann under høyt trykk og danner en fin tåke som absorberes raskt. En dråpeseparator nedstrøms fjerner ufordampet fuktighet fra luften, noe som garanterer dråpefri befukting.

Dyseledningene er koblet til en høytrykks pumpestasjon og et vannbehandlingsanlegg. Mineraler fjernes fra tilførselsvannet før det leveres til dyseledningene ved 60-70 bar. En enkelt pumpestasjon kan forsyne dyseledninger i flere AHU-er med en fuktighet på opptil 1300 kg/t. Systemet har høy befuktingskapasitet, og sørger for opptil 884 kW adiabatisk kjøling fra kun 2,2 kW forbrukt elektrisitet.

Dysene og manifoldene er i høykvalitets rustfritt stål. Den oljefrie høytrykkspumpen har også konstruksjon i rustfritt stål, og har en garanti på 8000 timer.

Hygienen er sikret med UV-sterilisering og regelmessige spylesykluser, slik at vannet ikke kan bli igjen i systemet og stagnere.

 
 

Funksjoner og fordeler

  • Lav energi, høykapasitets befukting og kjøling
  • Kan levere flere AHU-er fra én pumpestasjon
  • Befukting og fordampende kjøling
  • Konstruksjon i høykvalitets rustfritt stål
  • Enkel å installere og lite behov for vedlikehold

Befukter flere kanaler med ett system

Condair HP kan levere lavenergi befukting til flere AHU-er eller kanaler fra én enkelt pumpestasjon, noe som reduserer systemets totale kostnader.

Få gratis ekspertråd om i kanal-befukting

Du er kanskje også interessert i...